[خاطرات دکتر قاسم غنی [BOOK] Free Read online eBook By قاسم غنی – Kindle ePUB, DOC and Epub Download

قاسم غنی ´ 5 Free download

?زیه از ایران و متقاعد کردن او به بازگشت به این سمت منصوب شده است.

Summary خاطرات دکتر قاسم غنی

خاطرات دکتر قاسم غنی

در این دوره سفیر ایران در مصر بوده و برای حل و فصل داستان خروج ف?.

Summary ↠ PDF, eBook or Kindle ePUB free ´ قاسم غنی

یادداشت‌های روزانه دکتر قاسم غنی از ۶ مهر ۱۳۲۶ تا ۶ آبان ۱۳۲۷او.


2 thoughts on “خاطرات دکتر قاسم غنی

  1. says:

    setareye sevvom ro fagaht be khatere nameye shah be malek faroogh dadam;

  2. says:

    این یادداشت‌ها که ظاهرا خیلی اتفاقی پیدا شده حاوی اطلاعات بسیار جالبی است از اوضاع مصر در آخرین سال‌های پادشاهی و پیشا کودتا است از سوی دیگر تلاش‌های غنی برای یافتن راه حلی منا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *